0
 • Nákupní košík je prázdný

Věrnostní karty jsou vydávány v každé provozovně Ovocného Světozoru.

 1. Provozovatelem věrnostního programu Ovocný Světozor je společnost Hájek a Boušová,spol. s r. o., IČO 45316872, se sídlem Vodičkova 791/39, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 7588 (dále jen „Společnost“).
 2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu Ovocný Světozor (dále jen „Pravidla“) a výši a formu všech bonusů k němu se vážících.
 3. Výhody věrnostního programu Ovocný Světozor jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostní karty. Držitelem věrnostní karty Ovocný Světozor se stává každá fyzická osoba, která požádá o vydání karty a vysloví souhlas s Pravidly. Věrnostního programu se nesmí účastnit zaměstnanci a pracovníci Hájek a Boušová spol s r.o. a jejich rodinní příslušníci.
 4. Vydání věrnostní karty
  Věrnostní kartu zákazníkovi vydá obsluha kterékoli provozovny Ovocný Světozor uvedené níže. Vydání věrnostní karty je zdarma. V případě ztráty, odcizení nebo mechanického poškození věrnostní karty je vydání nové karty a převod zůstatku bodů zpoplatněn částkou 25,- Kč. Tato částka bude automaticky odečtena z bodového konta. Žádost o vydání duplikátu věrnostní karty je potřeba poslat emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Věrnostní kartu je potřeba použít k nákupu minimálně 1x za 24 měsíců. V opačném případě karta včetně bodů zaniká.
 5. Registrace věrnostní karty :
  On-line registrační formulář je umístěn na www.ovocnysvetozor.cz v sekci Věrnostní program.
  K registraci je potřebovat pokladní doklad (účtenku) z nákupu, který byl realizován pomocí jeho věrnostní karty.
  Po registraci přijde na registrovanou emailovou adresu aktivační email. Kliknutím na aktivační odkaz v emailu je registrace dokončena.
  Výhody plynoucí z on-line registrace:
  • v případě ztráty možnost blokace karty, zachránění zůstatku a převod všech bodů na novou kartu
  • možnost sledování zůstatku bodového konta a historie transakcí
  Věrnostní kartu může držitel okamžitě (karta je ihned aktivní při prvním nákupu) využívat pro své nákupy v těchto provozovnách Ovocný Světozor:
  • Vodičkova 39, Praha 1
  • OC Quadrio, Praha 1
  • Havlíčkova 15, Praha 1
  • Atrium Flora, Praha 3
  • Centrum Chodov, Praha 4
  • Nuselská 133/134. Praha 4
  • Počátecká 14, Praha 4
  • OC Nový Smíchov, Praha 5
  • Plzeňská 1234/279, Praha 5
  • Dejvická 9, Praha 6
  • Sokolovská 22, Praha 8
  • Centrum Černý Most, Praha 9
  • V Olšinách 42, Praha 10
  • OC Spektrum Čestlice – Průhonice
 6. Při každém nákupu v některé z výše uvedených provozoven Ovocný Světozor po předložení věrnostní karty načte obsluha provozovny Ovocný Světozor elektronicky na věrnostní kartu bonus. Tento bonus se načte v korunách v hodnotě minimálně 8 % z ceny nákupu.
  Bonus lze získat za nákup veškerých produktů provozoven Ovocný Světozor.
  Věrnostní body za online nákup při využití rozvozu výrobků se načítají pouze registrovaným zákazníkům.
  Načtení probíhá automaticky, pokud je při objednávce zadána stejná emailová adresa, která je registrovaná u věrnostní karty .
 7. Nárok na získání bonusu má zákazník při platbě všemi formami – platební kartou, hotovostí, stravenkami, dárkovou poukázkou (netýká se online nákupu při využití rozvozu výrobků). Věrnostní body se nenačítají při nákupu dárkových (nabitých) karet. V takovém případě se body načítají až za nákupy, které jsou dárkovou kartou placeny.
 8. Věrnostní kartu je potřeba mít při nákupu fyzicky u sebe.
 9. Načtené bonusové body může držitel věrnostní karty uplatnit při platbě produktů Ovocný Světozor ve všech provozovnách Ovocný Světozor uvedených v bodě 5 těchto Obchodních podmínek. Za bonusové body není možné získat hotovost. Věrnostními body lze hradit celý nákup, nikoliv pouze jeho část. Věrnostními body nelze hradit online nákupy.
 10. Při platbě bonusem se držiteli věrnostní karty elektronicky odečte počet bonusů odpovídající hodnotě nákupu. Při platbě nastřádanými bonusovými body se držiteli karty další bonusové body nenačítají.
 11. Při uplatnění nároku na slevu z nákupu (např. použitím slevové karty, slevy na výrobky před zavírací dobou nebo za jiné slevové nabídky) se bonus nenačítá.
 12. Aktuální zůstatek bonusů sdělí držiteli věrnostní karty na požádaní obsluha kterékoli provozovny Ovocný Světozor uvedené v bodě 5 těchto Obchodních podmínek.
 13. V případě technické poruchy platebního terminálu nebo pokladního systému nenese Společnost odpovědnost za nefunkčnost systému nebo za prodlevu v načtení bonusových bodů. Na načtení bonusových bodů nemá držitel věrnostní karty právní nárok.
 14. Platnost věrnostní karty a rovněž i bonusových bodů je 24 měsíců od posledního použití věrnostní karty. Po uplynutí této lhůty je věrnostní karta deaktivována a smazána a bonusové body již nelze využít ani převést na jinou kartu.
 15. Držitel věrnostní karty je povinen bez prodlení oznámit ztrátu či odcizení věrnostní karty Společnosti na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Provozovatel zajistí deaktivaci ztracené či odcizené karty a převod bonusů na novou věrnostní kartu.
  Toto platí pouze pro registrované karty.
  Držitel karty má právo svou účast ve věrnostním programu na vlastní žádost ukončit a to písemně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 16. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů” při registraci, udělujete dobrovolný souhlas společnosti Hájek a Boušová, spol. s.r.o., IČO: 45316872, se sídlem Vodičkova 791/39, Nové Město, 110 00 Praha, s adresou pro doručování Plzeňská 1234/279, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7588 (dále jen „správce“), aby v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje”).
  Získá-li k tomu správce výslovný a odvolatelný souhlas, je oprávněn zpracovávat osobní údaje členů věrnostního programu pro tyto účely:
  zaznamenávání nákupů uživatelů a následné načtení bodů na jejich věrnostní kartu; nabídka bonusů a slev za věrnost; identifikace majitele věrnostní karty v případě její ztráty.
  Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu aktivního využívání věrnostního programu (účet a karta se stává neaktivní po 24 měsících nečinnosti, s platností od 1.6.2018).
  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď zasláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo posláním dopisu na doručovací adresu společnosti Hájek a Boušová, spol. s.r.o.
  Jste oprávněn/a uplatnit veškerá tato práva prostřednictvím kontaktních údajů:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • vyžádat si o přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz osobních údajů
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů.
  V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud:
  • byly získány v rozporu s těmito pravidly
  • byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití bodového účtu jinou osobou, než která se zaregistrovala)
  • byly získány omylem, technickou chybou systému nebo za stornovaný nákup
  • držitel karty zneužil mechanismus a výhody programu (především tím, že získá body za transakce jiného zákazníka)
  • provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění
  • z jiných vážných důvodů