VYPNOUT FLASH

Obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu (platnost od 25.5.2018)

Obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu Ovocný Světozor

 

 

Všech zákazníků si velice vážíme.

Těm z Vás, kteří k nám chodíte často nebo pravidelně (minimálně 1x za 24 měsíců), nabízíme možnost zapojit se do našeho Věrnostního programu.

Za každý nákup na jakékoliv provozovně Ovocného Světozoru se Vám připíše 8 % ve formě bonusových bodů na Věrnostní kartu.

Těmito bonusovými body můžete zaplatit jakýkoliv příští nákup.

Věrnostní karty jsou vydávány v každé provozovně Ovocného Světozoru.

1. Provozovatelem věrnostního programu Ovocný Světozor je společnost Hájek a Boušová,spol. s r. o., IČO 45316872, se sídlem Vodičkova 791/39, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 7588 (dále jen „Společnost“).

2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu Ovocný Světozor (dále jen „Pravidla“) a výši a formu všech bonusů k němu se vážících.

3. Výhody věrnostního programu Ovocný Světozor jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostní karty. Držitelem věrnostní karty Ovocný Světozor se stává každá fyzická osoba, která požádá o vydání karty a vysloví souhlas s Pravidly. Věrnostního programu se nesmí účastnit zaměstnanci a pracovníci Hájek a Boušová spol s r.o. a jejich rodinní příslušníci.

4. Vydání věrnostní karty
Věrnostní kartu zákazníkovi vydá obsluha kterékoli provozovny Ovocný Světozor uvedené níže. Vydání věrnostní karty je zdarma. V případě ztráty, odcizení nebo mechanického poškození věrnostní karty je vydání nové karty a převod zůstatku bodů zpoplatněn částkou 25,- Kč. Tato částka bude automaticky odečtena z bodového konta. Žádost o vydání duplikátu věrnostní karty je potřeba poslat emailem na vernostni.program@ovocnysvetozor.cz . Věrnostní kartu je potřeba použít k nákupu minimálně 1x za 24 měsíců. V opačném případě karta včetně bodů zaniká.

5. Registrace věrnostní karty :

On-line registrační formulář na www.ovocnysvetozor.cz/vernostniprogram (registruje sám zákazník) – jsou garantovány veškeré výhody věrnostního programu (on-line zjišťování zůstatku bodového konta a historie transakcí, vystavení duplikátu věrnostní karty v případě ztráty, převedení nasbíraných bodů na duplikát karty).
K registraci bude zákazník potřebovat pokladní doklad (účtenku) z nákupu, který byl realizován pomocí jeho věrnostní karty. Po registraci přijde na registrovanou emailovou aktivační email. Kliknutím na aktivační odkaz v emailu je registrace dokončena.
Výhody plynoucí z on-line registrace:
– v případě ztráty možnost blokace karty, zachránění zůstatku a převod všech bodů na novou kartu
– možnost sledování zůstatku bodového konta a historie transakcí

Věrnostní kartu může držitel okamžitě (karta je ihned aktivní při prvním nákupu) využívat pro své nákupy v těchto provozovnách
Ovocný Světozor :
Vodičkova 39, Praha 1
Havlíčkova 15, Praha 1
Atrium Flora, Praha 3
Centrum Chodov, Praha 4
Nuselská 133/134. Praha 4
Počátecká 14, Praha 4
Plzeňská 1234/279, Praha 5
Dejvická 9, Praha 6
Sokolovská 22, Praha 8
Centrum Černý Most, Praha 9
V Olšinách 42, Praha 10
Hypermarket Čestlice – Průhonice

6. Při každém nákupu v některé z výše uvedených provozoven Ovocný Světozor po předložení věrnostní karty načte obsluha provozovny Ovocný Světozor elektronicky na věrnostní kartu bonus. Tento bonus se načte v korunách v hodnotě minimálně 8 % z ceny nákupu.
Bonus lze získat za nákup veškerých produktů provozoven Ovocný Světozor.

7. Nárok na získání bonusu má zákazník při platbě všemi formami – platební kartou, hotovostí, stravenkami, dárkovou poukázkou.

8. Načtené bonusové body může držitel věrnostní karty uplatnit při platbě produktů Ovocný Světozor ve všech provozovnách Ovocný Světozor uvedených v bodě 4 těchto Pravidel. Za bonusové body není možné získat hotovost. Věrnostními body lze hradit celý nákup, nikoliv pouze jeho část.

9. Při platbě bonusem se držiteli věrnostní karty elektronicky odečte počet bonusů odpovídající hodnotě nákupu. Při platbě nastřádanými bonusovými body se držiteli karty další bonusové body nenačítají.

10. Při uplatnění nároku na slevu z nákupu (např. použitím slevové karty nebo slevové nabídky) se bonus nenačítá.

11. Aktuální zůstatek bonusů sdělí držiteli věrnostní karty na požádaní obsluha kterékoli provozovny Ovocný Světozor uvedené v bodě 4 těchto Pravidel.

12. V případě technické poruchy platebního terminálu nebo pokladního systému nenese Společnost odpovědnost za nefunkčnost systému nebo za prodlevu v načtení bonusových bodů. Na načtení bonusových bodů nemá držitel věrnostní karty právní nárok.

13. Platnost věrnostní karty a rovněž i bonusových bodů je 24 měsíců od posledního použití věrnostní karty. Po uplynutí této lhůty je věrnostní karta deaktivována a smazána a bonusové body již nelze využít ani převést na jinou kartu.

14. Držitel věrnostní karty je povinen bez prodlení oznámit ztrátu či odcizení věrnostní karty Společnosti na emailové adrese vernostni.program@ovocnysvetozor.cz. Provozovatel zajistí deaktivaci ztracené či odcizené karty a převod bonusů na novou věrnostní kartu.

15. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů” při registraci, udělujete dobrovolný souhlas společnosti Hájek a Boušová, spol. s.r.o., IČO: 45316872, se sídlem Vodičkova 791/39, Nové Město, 110 00 Praha, s adresou pro doručování Plzeňská 1234/279, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7588 (dále jen „správce“), aby v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje”).
Získá-li k tomu správce výslovný a odvolatelný souhlas, je oprávněn zpracovávat osobní údaje členů věrnostního programu pro tyto účely:
zaznamenávání nákupů uživatelů a následné načtení bodů na jejich věrnostní kartu;
nabídka bonusů a slev za věrnost;
identifikace majitele věrnostní karty v případě její ztráty.
Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu aktivního využívání věrnostního programu (účet a karta se stává neaktivní po 24 měsících nečinnosti, s platností od 1.6.2018).
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď zasláním e-mailu na vernostni.program@ovocnysvetozor.cz nebo posláním dopisu na doručovací adresu společnosti Hájek a Boušová, spol. s.r.o.
Jste oprávněn/a uplatnit veškerá tato práva prostřednictvím kontaktních údajů :
vzít souhlas kdykoliv zpět,
vyžádat si o přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz osobních údajů;
požadovat omezení zpracování osobních údajů;
vznést námitku proti zpracování osobních údajů a
uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

16. Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud:
– byly získány v rozporu s těmito pravidly
– byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití bodového účtu jinou osobou, než která se zaregistrovala)
– byly získány omylem, technickou chybou systému nebo za stornovaný nákup
– držitel účtu zneužil mechanismus a výhody programu (především tím, že získá body za transakce jiného zákazníka)
– provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění
– z jiných vážných důvodů