VYPNOUT FLASH

Ovocný Světozor – franchising

Společnost Hájek & Boušová nabízí možnost poskytnutí licence a know-how vhodným partnerům. Týká se velkých měst nad 80 tis. obyvatel mimo Prahy. Během následujících několika let vybudujeme síť provozoven mimo území hlavního města. K tomuto účelu probíhá pečlivý výběr franchising partnerů. V případě zájmu a vyhovění požadavkům níže nás můžete kontaktovat na e-mail: franchising@ovocnysvetozor.cz. Vedení společnosti Vás následně bude kontaktovat s podmínkami spolupráce, detaily výběru vhodných partnerů, případně Vás pozveme k jednání o spolupráci.

Požadavky na partnera
• zkušenost 3 až 5 let z gastronomické oblasti
• zajištění provozu samostatně nebo konkrétním manažerem
• vhodná motivace, dovednosti a schopnosti spojené s organizací a vedením
• investiční prostředky minimimálně 6 mil. Kč

Požadavky na prostory a lokalitu
• města nad 80 tis. obyvatel mimo Prahu
• rušné ulice a obchodní centra
• plocha kolem 170 m2
• viditelnost a dostupnost
• prostory vhodné pro gastronomický provoz z pohledu stavební připravenosti